Witaj na mojej stronie!

Przygotowałam ją z myślą o tych, którzy zastanawiają się nad skorzystaniem z pomocy psychologicznej lub rozważają podjęcie psychoterapii. Znajdziecie tutaj Państwo informacje na temat mojego wykształcenia oraz do kogo skierowana jest oferowana przeze mnie pomoc.

Jestem psychologiem, psychoterapeutą - z pasji i wykształcenia. Ukończyłam pięcioletnie, jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, roczne studia podyplomowe na kierunku oligofrenopedagogika w Gdańskiej Szkole Wyższej Ateneum oraz czteroletnie, dwustopniowe studia podyplomowe w zakresie psychoterapii poznawczo - behawioralnej pod kierownictwem dr A.Popiel i dr E. Pragłowskiej na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu.

Pracuję w nurcie poznawczo – behawioralnym, który wzbogacam o techniki terapii schematów oraz terapii dialektyczno – behawioralnej. W trosce o najwyższą jakość oferowanych form pomocy i zachowanie standardów etycznych, stale pogłębiam swoją wiedzę i umiejętności terapeutyczne oraz poddaję ją systematycznej superwizji. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej (PTTPB). Pracuję zgodnie ze standardami zawartymi w kodeksie etyczno – zawodowym psychologa i psychoterapeuty.

W swojej pracy staram się, aby spotkania były oparte na współpracy, zaufaniu, poczuciu bezpieczeństwa i zrozumienia. Cieszę się z każdej zmiany pacjenta (klienta) w pokonywaniu problemów, wdrażaniu nowych rozwiązań, a przede wszystkim osiąganiu poprawy jakości życia!

Anna Pawłowska


Zapraszam do zapoznania się treściami prezentowanymi na mojej stronie.


Dyplomy i certyfikaty