Psychoterapia poznawczo – behawioralna

Psychoterapia poznawczo – behawioralna jest udowodnioną naukowo metodą leczenia, która pomaga lepiej poznać siebie i odkryć głęboko zakorzenione przekonania, które wywierają silny wpływ na wybory i podejmowane decyzje, a istnienie których, zazwyczaj trudno sobie uświadomić. Zadaniem psychoterapii jest zidentyfikowanie owych nieadaptacyjnych przekonań na temat siebie, świata, innych osób, dotarcie do ich źródła oraz pomoc w zbudowaniu tych nowych - adaptacyjnych.

Jest to jeden z nurtów psychoterapeutycznych, stosowanych i cieszących się rosnącą popularnością na całym świecie. Jego ogromnym plusem jest potwierdzona licznymi badaniami skuteczność.

Psychoterapia opiera się na wzajemnej współpracy na linii pacjent (klient) - psychoterapeuta. Owa współpraca polega przede wszystkim na zidentyfikowaniu i zrozumieniem problemu w kontekście związku jaki występuje pomiędzy myślami, emocjami i zachowaniem danej osoby. Terapeuci poznawczo – behawioralni skupiają się na przekonaniach, myślach, założeniach, które wpływają na nasz sposób widzenia świata. Stosują oni kombinację technik mających na celu modyfikację myśli i zachowań, tak aby stały się one zdrowe, adaptacyjne. Innymi słowy, terapeuta pomaga „rozłożyć” problematyczną sytuacje na czynniki pierwsze. Ich zrozumienie pozwala je zmienić, co z kolei modyfikuje nasze odczucia i pozwala inaczej spojrzeć na problem.

Zgodnie z założeniami terapii, rzeczywistość każdego z nas jest inna, ponieważ różnie interpretujemy to, co odbieramy z otoczenia. Dlatego właśnie, różne osoby w tej samej sytuacji mogą czuć i zachowywać się inaczej. To, jakie znaczenie nadajemy odbieranym bodźcom, zależy od wielu czynników. Nadawanie znaczeń jest szybkie i automatyczne, na co dzień zwykle nie dostrzegamy, że nadając znaczenia zniekształcamy rzeczywistość, co może wywoływać silne emocje i powodować destrukcyjne zachowania. Dopiero terapia pozwala odkryć, jakie znaczenie nadaliśmy danym sytuacjom i skonfrontować je z rzeczywistością.

W tej formie psychoterapii główny nacisk położony jest na trudności występujące "tu i teraz" - w bieżącym życiu pacjenta. Terapia ma na celu pomoc pacjentowi w znalezieniu takich sposobów rozwiązania obecnego problemu, które są bardziej skuteczne niż dotychczas stosowane.

Praca psychoterapeutyczna pozwala ponadto na przekraczanie wewnętrznych ograniczeń i trafne rozpoznawanie swoich zasobów. Podczas sesji terapeutycznych, pacjent z moją pomocą znajduje konstruktywne sposoby funkcjonowania oraz odzyskuje poczucie wpływu na kształt własnego życia.


SKUTECZNOŚĆ

Psychoterapia poznawczo – behawioralna jest jednym z najlepiej zbadanych i najskuteczniejszych podejść terapeutycznych w historii psychoterapii.
Od kilkudziesięciu lat prowadzone są na świecie badania nad jej skutecznością. Dowiodły one że psychoterapia poznawczo – behawioralna jest szczególnie pomocna w leczeniu m.in.:

  • lęku i napadów paniki,
  • fobii (w tym fobii społecznych, agorafobii),
  • depresji,
  • zaburzenia obsesyjno – kompulsyjnego (nerwica natręctw),
  • zaburzeń odżywiania,
  • zaburzeń zachowania i emocji, np. tików,
  • zaburzenia afektywnego dwubiegunowego,
  • zespołu stresu pourazowego (PTSD),
  • zaburzeń snu.

Nie trać chwili na bezczynność.

Zacznij swoją zmianę już dziś!


Przebieg terapii

Zazwyczaj psychoterapia składa się z 1-3 sesji diagnostycznych, które przeznaczam na rozpoznanie sytuacji życiowej oraz natury problemu zgłaszającej się do mnie osoby. W trakcie pierwszych sesji wspólnie ustalamy cele terapeutyczne oraz plan leczenia. Następne spotkania koncentrują się na problemach sprawiających dyskomfort i doborze technik, interwencji nastawionych na zmniejszenie intensywności lub wyeliminowanie problemów kluczowych. Oprócz pracy z psychoterapeutą, pacjent między spotkaniami wykonuje ustalone i omówione prace osobiste, tzw. „zadania domowe”. Ta technika zdecydowanie przyspiesza osiąganie pożądanych efektów terapeutycznych i umożliwia klientowi przećwiczenie oczekiwanych zachowań i umiejętności w codziennym życiu.
Zaangażowanie klienta (pacjenta) i dbałość terapeuty o relacje umożliwia proces zmiany. Ostatnia część terapii poświęcona jest zapobieganiu nawrotom, ocenie skuteczności nowo wdrożonych umiejętności i ewentualnie ustaleniu nowych celów.
Czasami są sytuacje, które rozwiązują się po paru spotkaniach konsultacyjnych. Są to spotkania, w których klient (pacjent) z pomocą terapeuty, w bezpiecznej, życzliwej atmosferze, odkrywa różne możliwości poprawy swojej aktualnej sytuacji życiowej.